Publications on culture and Japan

Articles in scientific, indexed and peer reviewed journals

Vinken, H. & Diepstraten, I. (2010). Buy Nothing Day in Japan. Individualizing life courses and forms of engagement. YOUNG, 18, 1, 55-75.

Chapters in scientific books on culture

Vinken, H. & Diepstraten, I. (2010). Conclusions: From politicization to culturalization of civic engagement. H. Vinken, Y. Nishimura, B. White & M. Deguchi (Eds.). Civic engagement in contemporary Japan. Established and emerging repertoires. New York: Springer.

Articles on culture in professional journals

Diepstraten, I. (2005). Engels op Japanse scholen in opmars. Het Onderwijsblad, 9, 21, 26-29.

Research reports on culture

Vinken, H. & Diepstraten, I. (2021). Ondersteuning van erfgoedvrijwilligers. Een onderzoek in 12 provincies. Delft: OPEN.

Vinken, H. & Diepstraten, I. (2018). Culturele infrastructuur. Waarom makers blijven. In: B. Broers, R. Brom, B. van Dalen, J. Harings, R. Smeets & H. Vinken (red.). Waarde van cultuur. De staat van de culturele sector in Noord-Brabant. Tilburg: Bkkc, PON, Telos & Pyrrhula Research Consultants.

Diepstraten, I., Aerts, E. van, Swaans, R. (2012). Cultuurwerkplaats Fontys Hogeschool Kind & Educatie. Utrecht: Cultuurnetwerk Nederland.

Diepstraten, I. (2007). Analyse- en adviesrapporten Internationalisering Hogeschool Domstad.

Diepstraten, I. (red.) (2007). Beleidsplan Internationalisering Fontys Pabo’s. Tilburg: Fontys Pabo’s.

Congres papers, lecturers, workshops about culture

Vinken,H. & Diepstraten, I. (2016). Lecturers on culture and biographie. Tokyo: Rikkyo University.

Assano, T., Vinken, H. & Diepstraten, I. (2013). Youth, identity and participation. Session proposal approved at the 18th ISA World Sociology Congress 2014, Yokohama, Japan.

Popular media: interviews, debate, panel discussions about culture

Diepstraten, I. (2012). Nederlandse mannen flirten niet! Interview Radio 1 BNN programma Lust, 8 april 2012. http://www.radio1.nl/items/51302-nederlandse-mannen-flirten-niet

Schuiven naar boven