Publications on generations and learning biographies

Books on generations and learning biographies

Diepstraten, I., Ester, P. & Vinken, H. (2008). Mijn Generatie, tien jaar later. Amsterdam: Rozenberg Publishers.

Diepstraten, I. (2006). De nieuwe leerder. Trendsettende leerbiografieën in een kennissamenleving. Amsterdam: F&N Boekservice. PhD dissertation. Isbn: (978) 9073838673. Download pdf

Diepstraten, I., Ester, P. & Vinken, H. (1998). Mijn Generatie. Zelfbeelden, jeugdervaringen en lotgevallen van vijf generaties in de twintigste eeuw. Tilburg: Syntax Publishers. Isbn: 9036198887.

Articles in scientific, indexed and peer reviewed journals

Diepstraten, I. (2007). A review of: Walther, A., Bois-Reymond, M. du & Biggart, A. (Eds.) (2006). Participation in Transition. Motivation of Young Adults in Europe for Learning and Working. Frankfurt am Main: Peter Lang. YOUNG, 15, 3, 215-217.

Diepstraten, I. (2007). A review of: Walther, A., Bois-Reymond, M. du & Biggart, A. (Eds.) (2006). Participation in Transition. Motivation of Young Adults in Europe for Learning and Working. Frankfurt am Main: Peter Lang. Diskurs, 2, 2, 227-229.

Diepstraten, I., Bois-Reymond, M. du & Vinken, H. (2006). Trendsetting Learning Biographies: Concepts of Navigating through Late Modern Life and Learning. Journal of Youth Studies, 9, 2. Download pdf

Ester, P., Vinken, H. & Diepstraten, I. (2002). Reminiscences of an extreme century. Time & Society, 11, 1, 39-66.

Diepstraten, I., Ester, P. & Vinken, H. (1999). Talkin’ ‘bout my generation. Ego and alter images of generations in the Netherlands. Netherlands’ Journal of Social Sciences, 35, 2, 91-109.

Diepstraten, I., Ester, P. & Vinken, H. (1999). Over generaties gesproken. Alter- en egobeelden van generaties in Nederland. Amsterdams Sociologisch Tijdschrift, 27, 3, 344-370.

Chapters in scientific books on generations and learning biographies

Ester, P., Diepstraten, I. & Vinken, H. (2010). Is er nog generatiebesef in Nederland? In Ch. Bode & L. Consoli (red.). Oud en jong – verschillende generaties in Nederland. Nijmegen: Thijmgenootschap.

Du Bois-Reymond, M. & Diepstraten, I. (2007). Neue Lern- und Arbeitsbiographien. In Kahlert, H. & Manselt, J. (Hrsg.). Bildung und Berufsorientierung. Der Einfluss von Schule und informellen Kontexten auf die berufliche Identitätsentwicklung. Weinheim und München: Juventa Verlag, p. 207-226.

Du Bois-Reymond, M. & Diepstraten, I. (2007). Die neuen Lerner (H.8). In Du Bois-Reymond, M. Europas Neue Lerner. Ein bildungspolitischer Essay. Opladen: Barbara Budrich, p. 129-150.

Du Bois-Reymond, M. & Diepstraten, I. (2007). Ein neues kulturelles Modell (H.9). In Du Bois-Reymond, M. Europas Neue Lerner. Ein bildungspolitischer Essay. Opladen: Barbara Budrich, p. 151-166.

Diepstraten, I., Ester, P. & Vinken, H. (2000). De gemankeerde identiteit van de verloren generatie. In P. Ester, D. van Houten en B. Steijn (red.). De waan van de dag. Sociale wetenschap en de publieke zaak (79-103). Amsterdam: SISWO.

Articles on generations and learning biographies in professional journals

Diepstraten, I. (2006). Leerloopbanen van ‘nieuwe leerders’. http://files.ictopschool.net/bestanden/kennisrotonde/artikel.pdf

Diepstraten, I. (2006). De nieuwe leerder. Trendsettende leerbiografieën in een kennissamenleving. http://elearning.surf.nl/e-learning/onderzoek/3496

Congres papers, lecturers, workshops about generations and learning biographies

Diepstraten, I. (2010). Invited key note speaker University of Halle-Wittenberg: learning and new generations. Congress ‘(Re)production of equality in Bildung’, october 2010, Halle, Germany.

Diepstraten, I. (2009). Moet het hbo andere jongeren verwachten en hierop reageren? Paper and workshop for Hogeschool Rotterdam, november 2009, Rotterdam, the Netherlands.

Diepstraten, I. (2009). Loopbaanleren en lerarenopleiding. Paper and workshop for Fontys Lerarenopleiding Tilburg, november 2009, Tilburg, the Netherlands.

Diepstraten, I. (2009). Jongeren en onderwijsvernieuwing in het hbo. Paper and workshop for Saxion Hogescholen, july 2009, Deventer, the Netherlands.

Diepstraten, I. (2009). Wat verwachten jongeren van ICT in het hoger onderwijs? Paper presented at seminar Wetenschappelijke Technologie Raad, june 2009, Utrecht, the Netherlands.

Diepstraten, I. (2009). Schools, youth and career. Good practices. Paper presented at Europa Lernt, international conference, march 2009, Berlin, Germany.

Diepstraten, I. (2008). Masterclass nieuwe leerders op de werkvloer. Paper and workshop for Masterclass Career Development, december 2008, Utrecht, the Netherlands.

Diepstraten, I. (2008). De nieuwe leerder in een schoolgebouw. Paper presented at Staro Congress, Nederlandse Architecten Bond, november 2008, Vught, the Netherlands.

Diepstraten, I. (2008). Bedrijfsopleidingen: levenslang leren en de keuzebiografie van nieuwe generaties. Paper presented at Corporate Universities Congress, november 2008, Delft, the Netherlands.

Diepstraten, I. (2008). Wat leren we van jongeren en hun levensloop? Paper presented at the Congress Leren loopbaan Leven, Europa Lernt, national conference, november 2008, Tilburg, the Netherlands.

Diepstraten, I. (2008). Leren bekeken vanuit de levensloop. Paper presented at Hogeschool Windesheim, june 2008, Zwolle, the Netherlands.

Diepstraten, I. (2007). Life course orientations of young people. Presentation and panel discussion Melbourne University, Melbourne, Australia.

Diepstraten, I. (2007). ICT investeringen bezien vanuit het biografisch perspectief van huidige jongeren. Paper and panel discussion presented at SURF-seminar, september 2007, Utrecht, the Netherlands.

Diepstraten, I. (2006). De nieuwe leerder. Paper presented at SURF-Onderwijsdagen, Utrecht, the Netherlands.

Diepstraten, I. (2006). De nieuwe leerder. Paper presented at NHTV-congres, oktober 2006, Breda, the Netherlands.

Diepstraten, I. (2006). De nieuwe leerder. Paper presented at Roma-congres, june 2006, Arnhem, the Netherlands.

Diepstraten, I., Ester, P. & Vinken, H. (1999). De verloren generatie is dood. Lang leve de verloren generatie! Paper gepresenteerd in de sessie ‘Generaties’ op de NVMC-voorjaarsconferentie ‘De waan van de dag’, Utrecht, Nederland, april 1999.

Diepstraten, I., Ester, P. & Vinken, H. (1998). Debating generations. Mutual images of generations in the Netherlands. Paper presented at the 14th ISA World Congress of Sociology (RC-34), Montreal, Canada.

Popular media: interviews, debate, panel discussions about generations and learning biographies

Diepstraten, I. (2021). Isabelle Diepstraten over generaties. Een interview door Bart Vijfvinkel in Ophef, september 2021. 

Diepstraten, I. (2021). Generaties bestaan niet. Interview in Maarten!, nr. 1, maart-mei 2021.

Diepstraten, I. (2012). Doen jongeren het slechter dan hun ouders? Interview in Financieel Dagblad, January 2012.

Diepstraten, I. (2012). Dolend door het leven. Dertigersdip. Interview in Viva, 38, 2012.

Diepstraten, I. (2010). Keynote and discussant ‘Generations’, Universiteit van Amsterdam. Amsterdam: SPUI25.

Diepstraten, I. (2010). ‘Meeste jongeren leiden aan keuzestress’. Interview Merel Straathof in Het Parool, 30 november 2010.

Diepstraten, I. (2007). Het gaat om met wie je leert’. Interview Anja Vink in NRC Handelsblad van 8 december 2007.

Research reports on youth and generations

Junger, M., Vinken, H., Laan, A. van der, Diepstraten, I. & Akker, P. van den (1998). Jongeren en risicogedrag. Definities, trends en factoren. Den Haag: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Commissie Jeugdonderzoek.

Akker, P. van den, Diepstraten, I. & Vinken, H. (1997). Jongeren en risicogedrag. Een inventarisatie van theorie en onderzoek over invloeden van gezin en directe omgeving, school en werk, jeugdcultuur, vrije tijd en persoonlijkheid. Tilburg: IVA.

Diepstraten, I., Ester, P. & Vinken, H. (1996). Het verdriet der generaties. De GPD generatie-enquête. Tilburg: IVA.

Schuiven naar boven