Publications on teacher professionalisation and education

Books

Martens, R., Diepstraten, I. & Evers, A. (2014). Startnotitie Onderwijsraad: reviewstudie naar mogelijkheden om ict-gebruik in het onderwijs te bevorderen. Heerlen: Open Universiteit, Welten-instituut.

Diepstraten, I. & Martens, R. (Eds.) (2013). Onderwijsonderzoek via het leren van leraren. Jaarboek LOOK 2012. Heerlen: Open Universiteit, LOOK. Download pdf

Diepstraten, I. & Evers, A. (Eds.) (2012). Leraren leren. Een reviewstudie naar de professionalisering van leraren. Heerlen: Open Universiteit, LOOK. Download pdf

Diepstraten, I., Wassink, H., Stijnen, S., Martens, R. & Claessen, J. (Eds.), (2011). Professionalisering van leraren op de werkplek. Jaarboek Ruud de Moor Centrum 2010. Heerlen: Open Universiteit, Ruud de Moor Centrum. Download pdf

Articles in scientific, indexed and peer reviewed journals

Diepstraten, I., Bodewes, D., Weterings-Helmons, A. & Bakx, A. (2022). Supporting gifted students to flourish in higher education: an open, exploratory, narrative study. Ingediend mei 2022 Roeper Review.

Hornstra, L., Bergh, L. van den, Denissen, J., Diepstraten, I. & Bakx, A. (2021). Parents’ perceptions of secondary school students’ motivation and well-being before and during the COVID-19 lockdown: the moderating role of student characteristics. Journal of Research in Special Educational Needs, 2021. doi: 10.1111/1471-3802.12551

Beemt, A. van den, Ketelaar, E., Diepstraten, I. & Laat, M. de (2018). Costs, rewards and social reciprocity: teachers’ motivations for networked learning. Eductional Research, DOI: 10.1080/00131881.2018.1426391. http://dx.doi.org/10.1080/00131881.2018.1426391. Download pdf

Beemt, A. van den & Diepstraten, I. (2015). Teacher Perspectives on ICT: A Learning Ecology Approach. Computers & Education, 92, 161-170. Download pdf

Chapters in scientific books on teacher professionalisation and education

Diepstraten, I., Martens, R. & Kusters, J. (2013). Introductie van het Jaarboek LOOK 2012. In I. Diepstraten, & R. Martens (Eds.). Onderwijsonderzoek via het leren van leraren. Jaarboek LOOK 2012. Heerlen: Open Universiteit, LOOK.

Diepstraten, I. & Evers, A. (2013). Kenmerken professionaliseringsbeleid: mogelijkheden en belevingen. In I. Diepstraten, & R. Martens (Eds.). Onderwijsonderzoek via het leren van leraren. Jaarboek LOOK 2012. Heerlen: Open Universiteit, LOOK.

Martens, R. & Diepstraten, I. (2013). Kenmerken van onderwijsonderzoek: valorisatie als nieuw thema. In I. Diepstraten, &R. Martens (Eds.). Onderwijsonderzoek via het leren van leraren. Jaarboek LOOK 2012. Heerlen: Open Universiteit, LOOK.

Diepstraten, I., Brabander, K. den, Vinken, H. & Nijland, F. (2013). Nieuwe vormen van kennisuitwisseling: Leraar24. In I. Diepstraten, & R. Martens (Eds.). Onderwijsonderzoek via het leren van leraren. Jaarboek LOOK 2012. Heerlen: Open Universiteit, LOOK.

Laat, M. de & Diepstraten, I. (2013). Programma 2: Netwerkleren in de sociale ruimte. In I. Diepstraten, & R. Martens (Eds.). Onderwijsonderzoek via het leren van leraren. Jaarboek LOOK 2012. Heerlen: Open Universiteit, LOOK.

Kreijns, K. & Diepstraten, I. (2013). Programma 3: Reflection in action. In I. Diepstraten, & R. Martens (Eds.). Onderwijsonderzoek via het leren van leraren. Jaarboek LOOK 2012. Heerlen: Open Universiteit, LOOK.

Vinken, H. & Diepstraten, I. (2013). Studie bij programma 3. Critical friends en professionalisering. In I. Diepstraten, & R. Martens (Eds.). Onderwijsonderzoek via het leren van leraren. Jaarboek LOOK 2012. Heerlen: Open Universiteit, LOOK.

Diepstraten, I., Evers, A., Kessels, J., Prinsen, F., Ketelaar, E., Aben, A. & Kuijpers, M. (2013). Programma 4: Leraren en hun professionele ruimte. In I. Diepstraten, & R. Martens (Eds.). Onderwijsonderzoek via het leren van leraren. Jaarboek LOOK 2012. Heerlen: Open Universiteit, LOOK.

Vinken, H., Nielissen, G., Meijs, C. & Diepstraten, I. (2013). Resultaten: generieke bevindingen vraagsturingsprojecten 2010-2012. In I. Diepstraten, & R. Martens (Eds.). Onderwijsonderzoek via het leren van leraren. Jaarboek LOOK 2012. Heerlen: Open Universiteit, LOOK.

Diepstraten, I., Evers, A., Martens, R. & Kusters, J. (2013). Epiloog: reflectie en vooruitblik. In I. Diepstraten, & R. Martens (Eds.). Onderwijsonderzoek via het leren van leraren. Jaarboek LOOK 2012. Heerlen: Open Universiteit, LOOK.

Diepstraten, I. (2012). Beroepsbeeld leraren basisonderwijs: beroepsidentiteit? In M. Jaspers & E. Rohaan. Kansrijk. Naar een waarderende aanpak van talent. Eindhoven: Fontys Hogescholen.

Diepstraten, I., Hooijer, J., Martens, R., & Gerrichhauzen, J. (2011). Zijn leraren bereid om te leren? De leervitaliteitsindex als monitor. In I. Diepstraten, H. Wassink, S. Stijnen, R. Martens, & J. Claessen. Professionalisering van leraren op de werkplek. Jaarboek Ruud de Moor Centrum 2010. Heerlen: Open Universiteit, Ruud de Moor Centrum.

Diepstraten, I., Laat, M. de, & Wassink, H. (2011). Netwerken werkt?! In I. Diepstraten, H. Wassink, S. Stijnen, R. Martens, & J. Claessen. Professionalisering van leraren op de werkplek. Jaarboek Ruud de Moor Centrum 2010. Heerlen: Open Universiteit, Ruud de Moor Centrum.

Diepstraten, I., Vermeulen, M., & Klaeijsen, A. (2011). Professionalisering: goed geregeld? In I. Diepstraten, H. Wassink, S. Stijnen, R. Martens, & J. Claessen. Professionalisering van leraren op de werkplek. Jaarboek Ruud de Moor Centrum 2010. Heerlen: Open Universiteit, Ruud de Moor Centrum.

Diepstraten, I., Vinken, H., Nielissen, G., & Stijnen, S. (2011). Wat werkt? Eerste lessen uit de vraagsturingsprojecten 2009 en 2010. In I. Diepstraten, H. Wassink, S. Stijnen, R. Martens, & J. Claessen. Professionalisering van leraren op de werkplek. Jaarboek Ruud de Moor Centrum 2010. Heerlen: Open Universiteit, Ruud de Moor Centrum.

Diepstraten, I., Vinken, H., Wolput, B. van, Brabander, K. de, Martens, R., & J. Claessen (2011). Leraar24.nl onderzocht. In I. Diepstraten, H. Wassink, S. Stijnen, R. Martens, & J. Claessen. Professionalisering van leraren op de werkplek. Jaarboek Ruud de Moor Centrum 2010. Heerlen: Open Universiteit, Ruud de Moor Centrum.

Diepstraten, I., Wassink, H., Stijnen, S., Martens, R. & Claessen, J. (2011). Waar gaat dit jaarboek over? In I. Diepstraten, H. Wassink, S. Stijnen, R. Martens, & J. Claessen. Professionalisering van leraren op de werkplek. Jaarboek Ruud de Moor Centrum 2010. Heerlen: Open Universiteit, Ruud de Moor Centrum.

Diepstraten, I., Wassink, H., Stijnen, S., Martens, R. & Claessen, J. (2011). Conclusie: waar staan we nu? In I. Diepstraten, H. Wassink, S. Stijnen, R. Martens, & J. Claessen. Professionalisering van leraren op de werkplek. Jaarboek Ruud de Moor Centrum 2010. Heerlen: Open Universiteit, Ruud de Moor Centrum.

Diepstraten, I., Wassink, H., Stijnen, S., Martens, R. & Claessen, J. (2011). Epiloog: koers voor de toekomst. In I. Diepstraten, H. Wassink, S. Stijnen, R. Martens, & J. Claessen. Professionalisering van leraren op de werkplek. Jaarboek Ruud de Moor Centrum 2010. Heerlen: Open Universiteit, Ruud de Moor Centrum.

Martens, R., & Diepstraten, I. (2011). Het onderwijsonderzoek zelf is aan verbetering toe. In I. Diepstraten, H. Wassink, S. Stijnen, R. Martens, & J. Claessen. Professionalisering van leraren op de werkplek. Jaarboek Ruud de Moor Centrum 2010. Heerlen: Open Universiteit, Ruud de Moor Centrum.

Articles in professional journals

Diepstraten, I. (2021). Wat hebben we geleerd van afstandsonderwijs? Onderwijstijd 1, 4, 15-18.

Butlhuis, E., Diepstraten, I., Weterings-Helmons, A. & Bakx, A. (2021). (Hoog)begaafde studenten in het hoger beroepsonderwijs. Percepties van docenten ICT. OnderWijsTijd, 1, 1, 27-33.

Diepstraten, I. (2019). Lesgeven volgens stappenplan is schrikbeeld. Opiniestuk in Onderwijsblad, nr. 7, 1-7-2019.

Diepstraten, I. (2019). ‘Evidence based’ onderwijs is een ideologie. Gastblog in Blogcollectief Onderzoek Onderwijs 16 juli 2019: https://onderzoekonderwijs.net/2019/07/16/evidence-based-onderwijs-is-een-ideologie/.

Evers, A., Diepstraten, I., Kreijns, K. & Fasen, J. (2018). Gespreid leiderschap vraagt moed en zelfvertrouwen van schoolleiders. Meso, deel 5.3.

Beemt, A. van den & Diepstraten, I. (2013). Diversiteit in ict-gebruik in de school. Onderwijsvernieuwing 35, 49-55.

Bakx, A., Breteler, H., Diepstraten, I. & Copic, J. (2009). Onderzoek door pabo-studenten verankerd in het curriculum: succesfactoren en keerzijden. Velon Tijdschrift, 30, 1, 28-35.

Congres papers, lecturers, workshops

Webinar Isabelle Diepstraten: Hoogbegaafde studenten laten floreren. Fontys week Levenlang ontwikkelen, 16 juni 2021

Webinar Isabelle Diepstraten: Hoogbegaafde studenten laten floreren. Fontys week van de Feedbackgeletterdheid, 19 maart 2021.

Webinar Isabelle Diepstraten: Hoogbegaafde studenten laten floreren. Landelijke week van Hoogbegaafdheid, 11 maart 2021.

Webinar Isabelle Diepstraten: Hoogbegaafde studenten laten floreren. Fontys week Levenslang ontwikkelen, 18 november 2020

Webinar Isabelle Diepstraten: Tools voor een diverse onderwijscultuur in de week van diversiteit, 4 t/m 8 oktober 2021

Vrieling, E., Wopereis, I., Diepstraten, I. & Bakx, A. (2019). Measuring professional growth in teacher learning groups. Conference paper: EAPRIL, Tartu, Estonia, december 2019.

Beemt, A. van den, Ketelaar, E., Diepstraten, I. & Laat, M. de (2014). Costs, rewards and social reciprocity: teachers’ motivations for networked learning. Paper presentation, 9th International Conference on Networked Learning 2014, Edinburgh

Beemt, A. van den & Diepstraten, I. (2014). Leerbiografieën: wel of niet een ict-vaardige leraar?. Paper presentation. ORD 2014, Groningen.

Beemt, A. van den & Diepstraten, I. (2014). Leerbiografieën: De ontwikkeling van ict gebruik onder leraren in beeld gebracht. Paper presentation. VELON 2014, Zwolle.

Diepstraten, I. (2013). Het belang van anderen in je leerverhaal. Workshop Congres Haagse Hogeschool, november 2013, Den Haag.

Beemt, A. van den & Diepstraten, I. (2013). Learning biographies as a means for teacher professionalisation on ict use. Paper Earli 2013, München.

Evers, A., Diepstraten, I. & Hooijer, J. (2013). Leraren leren. Paper ORD 2013, Brussel.

Diepstraten, I. (2012). Leraren leren. Lecture AOb-congres Meesterlijk Onderwijs, 27-29 september 2012, Utrecht.

Diepstraten, I. (2012). Skype-lezing and discussant on Hypes in onderwijsvernieuwing. Tilburg: Fontys Hogeschool Kind & Educatie.

Diepstraten, I., Vinken, H., Wolput, B. van, & Brabander, K. de (2011). Competenties, professionaliseringsactiviteiten, schoolklimaat en Leraar24. Paper Onderwijs Research Dagen, 8-10 juni, Maastricht.

Popular media: interviews, debate, panel discussions

Diepstraten, I. (2021). Volgens Fontys is hoogbegaafdheid ook onderdeel van diversiteit en inclusie. Interview door R. van Doorn (11 mei 2021) Science Guide: https://www.scienceguide.nl/2021/05/volgens-fontys-is-hoogbegaafdheid-ook-onderdeel-van-diversiteit-en-inclusie/

Diepstraten, I. (2015). Waar blijft de Nieuwe Hogeschool? Interview in Folia Magazine, nr. 23, 23/03/2015.

Diepstraten, I. (2011). Het onderwijs laat zich op sleeptouw nemen door hypes. Interview Emmanuel Naaijkens, 28 januari 2011 www.onderwijsbrabant.nl

Diepstraten, I. (2007). Het gaat om met wie je leert’. Interview Anja Vink in NRC Handelsblad van 8 december 2007.

Research reports on education

Bergh, L. van den & Diepstraten, I. (2021). Kennissynthese Diversiteit en Inclusie. Tilburg/Eindhoven: Fontys Hogescholen.

Diepstraten, I., Bodewes, D., Weterings-Helmons, A. & Bakx, A. (2021). Hoogbegaafde studenten laten floreren. Tilburg: Fontys TEC-project Learning for Society. (Hoog)begaafde studenten laten floreren (fontys.nl)

Bakx, A., Samsen-Bronsveld, E., Hornstra, L., Diepstraten, I., Speetjens, P., Bergh, L. van de, Denissen, J. & Ven, S. van der (2020). Het welbevinden en motivatie van middelbare scholieren tijdens onderwijs op school en afstandsonderwijs: de visie van ouders. Tilburg/Utrecht/Nijmegen: Onderwijsonderzoekswerkplaats POINT i.s.m. Nederlands Jeugdinstituut.

Bakx, A., Samsen-Bronsveld, E., Hornstra, L., Diepstraten, I., Speetjens, P., Bergh, L. van de, Denissen, J. & Ven, S. van der (2020). Het welbevinden en motivatie van kinderen in het basisonderwijs tijdens onderwijs op school en afstandsonderwijs: de visie van ouders. Tilburg/Utrecht/Nijmegen: Onderwijsonderzoekswerkplaats POINT i.s.m. Nederlands Jeugdinstituut.

Diepstraten, I. (2012). Cocreatie van kennisdossiers. Heerlen: Open Universiteit, LOOK.

Nijland, F., Kruif, R. de & Diepstraten, I. (2012). Inspireren tot leren. Heerlen: Open Universiteit, LOOK.

Diepstraten, I., Vinken, H., Wolput, B. van, & Brabander, K. de (2012). Competenties, professionaliseringsactiviteiten, schoolklimaat en Leraar24. Leraar24 rapportenreeks nummer 22. Heerlen: Open Universiteit, Ruud de Moor Centrum.

Diepstraten, I. (red.) (2007). Beroepsbeeld Fontys Pabo’s. Tilburg: Fontys Pabo’s.

Diepstraten, I. (red.) (2006). De leraar als onderzoeker bij Fontys Pabo Tilburg. Tilburg: Fontys Pabo Tilburg.

Diepstraten, I. (red.) (2006). Reflecteren bij Fontys Pabo Tilburg. Tilburg: Fontys Pabo Tilburg.

Diepstraten, I., Louwes, W. & Pluym, J. van der (1998). Eindevaluatie ‘Techniek in het primair onderwijs’. Tilburg: IVA.

Diepstraten, I. & Louwes, W. (1997). Inventarisatie onderwijs in beroeps- en bedrijfsethiek. Tilburg: IVA.

Pluym, J. van der & Diepstraten, I. (1996). Resultaten van de WSNS-monitor voor het schooljaar 1994/1995. Den Bosch: Procesmanagement Weer Samen Naar School.

Pluym, J. van der & Diepstraten, I. (1996). Rekenwijzer voor de berekening en bestedingen van zorgbudgetten (in fre’s) in het samenwerkingsverband.Tilburg: IVA.

Diepstraten, I., Freriks, W. & Vermeulen, M. (1996). Onderzoek naar de werking van de kennisketen. Tilburg: IVA in opdracht van VerkenningsCommissie OnderwijsOnderzoek.

Diepstraten, I., Louwes, W. & Kerkhoff, A. (1996). Eindhovense scholen en instellingen over de notitie ‘Hoofdlijnen lokaal onderwijsachterstandenbeleid’. Tilburg: IVA.

Diepstraten, I. (1995). Meer handen in de klas. Onderwijsassistentie en aanverwante takenpakketten. Den Bosch: Procesmanagement Weer Samen Naar School.

Pluym, J. van der & Diepstraten, I. (1995). Terugrapportage WSNS-monitor over het schooljaar 1993/1994. Den Bosch: Procesmanagement Weer Samen Naar School.

Diepstraten, I. (1995). Analyse van het zorgniveau in het samenwerkingsverband. Eindhoven: DOBA.

Buist, D. e.a., (1995). Het FBS. Van plan naar aanpak. Amsterdam: Regioplan Onderwijs en Arbeidsmarkt.

Diepstraten, I., Raaijmakers, N. & Oosterhuis, J. (1995). Van klacht naar kracht: een (onderdeel van het) handboek leeftijdsbewustpersoneelsbeleid. Een versie primair onderwijs en een versie voortgezet onderwijs. Utrecht: Forum Vitaal Leraarschap.

Diepstraten, I., Raaijmakers, N. & Oosterhuis, J. (1995). Leeftijdsbewustpersoneelsbeleid op het Eckartcollege. Tilburg: IVA.

Pluym, J. van der & Diepstraten, I. (1994). Recente ontwikkelingen binnen Weer Samen Naar School, resultaten van de documentenanalyse van de zorgplannen 1994/1995 en een bronnenboek met nieuwe ideeën. Den Bosch: Procesmanagement Weer Samen Naar School.

Pluym, J. van der & Diepstraten, I. (1994). Terugrapportage WSNS-monitor over het schooljaar 1992/1993. Den Bosch: Procesmanagement Weer Samen Naar School.

Pluym, J. van der & Diepstraten, I. (1994). Onderzoek naar wachtlijsten in het speciaal onderwijs. Den Bosch: Procesmanagement Weer Samen Naar School.

Quality management reports

Diepstraten, I., Montfort, E. van, Bakx, A. (2008). Zelfevaluatie Fontys Pabo Tilburg. Tilburg: Fontys Pabo Tilburg.

Diepstraten, I. (2006). Handboek kwaliteit Fontys Pabo Tilburg. Tilburg: Fontys Pabo Tilburg.

Diepstraten, I., Eijnden, M. van den & Montfort, E. van (2001). Zelfevaluatie Fontys Pabo Tilburg. Tilburg: Fontys Pabo Tilburg.

Diepstraten, I. & Zagers, M. (2000). Zelfevaluatie KVHBO. Tilburg: Fontys Pabo Tilburg.

Schuiven naar boven