Full list publications and lectures

Books

Martens, R., Diepstraten, I. & Evers, A. (2014). Startnotitie Onderwijsraad: reviewstudie naar mogelijkheden om ict-gebruik in het onderwijs te bevorderen. Heerlen: Open Universiteit, Welten-instituut.

Diepstraten, I. & Martens, R. (Eds.) (2013). Onderwijsonderzoek via het leren van leraren. Jaarboek LOOK 2012. Heerlen: Open Universiteit, LOOK.

Diepstraten, I. & Evers, A. (Eds.) (2012). Leraren leren. Een reviewstudie naar de professionalisering van leraren. Heerlen: Open Universiteit, LOOK.

Diepstraten, I., Wassink, H., Stijnen, S., Martens, R. & Claessen, J. (Eds.), (2011). Professionalisering van leraren op de werkplek. Jaarboek Ruud de Moor Centrum 2010. Heerlen: Open Universiteit, Ruud de Moor Centrum.

Diepstraten, I., Ester, P. & Vinken, H. (2008). Mijn Generatie, tien jaar later. Amsterdam: Rozenberg Publishers.

Diepstraten, I. (2006). De nieuwe leerder. Trendsettende leerbiografieën in een kennissamenleving. Amsterdam: F&N Boekservice. PhD dissertation. Isbn: (978) 9073838673.

Diepstraten, I., Ester, P. & Vinken, H. (1998). Mijn Generatie. Zelfbeelden, jeugdervaringen en lotgevallen van vijf generaties in de twintigste eeuw. Tilburg: Syntax Publishers. Isbn: 9036198887.

Dieteren, H., Gerritsen, R. & Diepstraten, I. (Eds), (1994). Bronnenboek Maatschappijleer. Alphen aan den Rijn: Samson H.D. Tjeenk Willink.

Articles in scientific, indexed and peer reviewed journals

Beemt, A. van den, Ketelaar, E., Diepstraten, I. & Laat, M. de (2018). Costs, rewards and social reciprocity: teachers’ motivations for networked learning. Eductional Research, DOI: 10.1080/00131881.2018.1426391. http://dx.doi.org/10.1080/00131881.2018.1426391.

Beemt, A. van den & Diepstraten, I. (2015). Teacher Perspectives on ICT: A Learning Ecology Approach. Computers & Education, 92, 161-170.

Vinken, H. & Diepstraten, I. (2010). Buy Nothing Day in Japan. Individualizing life courses and forms of engagement. YOUNG, 18, 1, 55-75.

Diepstraten, I. (2007). A review of: Walther, A., Bois-Reymond, M. du & Biggart, A. (Eds.) (2006). Participation in Transition. Motivation of Young Adults in Europe for Learning and Working. Frankfurt am Main: Peter Lang. YOUNG, 15, 3, 215-217.

Diepstraten, I. (2007). A review of: Walther, A., Bois-Reymond, M. du & Biggart, A. (Eds.) (2006). Participation in Transition. Motivation of Young Adults in Europe for Learning and Working. Frankfurt am Main: Peter Lang. Diskurs, 2, 2, 227-229.

Diepstraten, I., Bois-Reymond, M. du & Vinken, H. (2006). Trendsetting Learning Biographies: Concepts of Navigating through Late Modern Life and Learning. Journal of Youth Studies, 9, 2.

Ester, P., Vinken, H. & Diepstraten, I. (2002). Reminiscences of an extreme century. Time & Society, 11, 1, 39-66.

Diepstraten, I., Ester, P. & Vinken, H. (1999). Talkin’ ‘bout my generation. Ego and alter images of generations in the Netherlands. Netherlands’ Journal of Social Sciences, 35, 2, 91-109.

Diepstraten, I., Ester, P. & Vinken, H. (1999). Over generaties gesproken. Alter- en egobeelden van generaties in Nederland. Amsterdams Sociologisch Tijdschrift, 27, 3, 344-370.

Chapters in scientific books on learning, education, teachers, culture, youth

Vinken, H. & Diepstraten, I. (2018). Culturele infrastructuur. Waarom makers blijven. In: B. Broers, R. Brom, B. van Dalen, J. Harings, R. Smeets & H. Vinken (red.). Waarde van cultuur. De staat van de culturele sector in Noord-Brabant. Tilburg: Bkkc, PON, Telos & Pyrrhula Research Consultants.

Diepstraten, I., Martens, R. & Kusters, J. (2013). Introductie van het Jaarboek LOOK 2012. In I. Diepstraten, & R. Martens (Eds.). Onderwijsonderzoek via het leren van leraren. Jaarboek LOOK 2012. Heerlen: Open Universiteit, LOOK.

Diepstraten, I. & Evers, A. (2013). Kenmerken professionaliseringsbeleid: mogelijkheden en belevingen. In I. Diepstraten, & R. Martens (Eds.). Onderwijsonderzoek via het leren van leraren. Jaarboek LOOK 2012. Heerlen: Open Universiteit, LOOK.

Martens, R. & Diepstraten, I. (2013). Kenmerken van onderwijsonderzoek: valorisatie als nieuw thema. In I. Diepstraten, &R. Martens (Eds.). Onderwijsonderzoek via het leren van leraren. Jaarboek LOOK 2012. Heerlen: Open Universiteit, LOOK.

Diepstraten, I., Brabander, K. den, Vinken, H. & Nijland, F. (2013). Nieuwe vormen van kennisuitwisseling: Leraar24. In I. Diepstraten, & R. Martens (Eds.). Onderwijsonderzoek via het leren van leraren. Jaarboek LOOK 2012. Heerlen: Open Universiteit, LOOK.

Laat, M. de & Diepstraten, I. (2013). Programma 2: Netwerkleren in de sociale ruimte. In I. Diepstraten, & R. Martens (Eds.). Onderwijsonderzoek via het leren van leraren. Jaarboek LOOK 2012. Heerlen: Open Universiteit, LOOK.

Kreijns, K. & Diepstraten, I. (2013). Programma 3: Reflection in action. In I. Diepstraten, & R. Martens (Eds.). Onderwijsonderzoek via het leren van leraren. Jaarboek LOOK 2012. Heerlen: Open Universiteit, LOOK.

Vinken, H. & Diepstraten, I. (2013). Studie bij programma 3. Critical friends en professionalisering. In I. Diepstraten, & R. Martens (Eds.). Onderwijsonderzoek via het leren van leraren. Jaarboek LOOK 2012. Heerlen: Open Universiteit, LOOK.

Diepstraten, I., Evers, A., Kessels, J., Prinsen, F., Ketelaar, E., Aben, A. & Kuijpers, M. (2013). Programma 4: Leraren en hun professionele ruimte. In I. Diepstraten, & R. Martens (Eds.). Onderwijsonderzoek via het leren van leraren. Jaarboek LOOK 2012. Heerlen: Open Universiteit, LOOK.

Vinken, H., Nielissen, G., Meijs, C. & Diepstraten, I. (2013). Resultaten: generieke bevindingen vraagsturingsprojecten 2010-2012. In I. Diepstraten, & R. Martens (Eds.). Onderwijsonderzoek via het leren van leraren. Jaarboek LOOK 2012. Heerlen: Open Universiteit, LOOK.

Diepstraten, I., Evers, A., Martens, R. & Kusters, J. (2013). Epiloog: reflectie en vooruitblik. In I. Diepstraten, & R. Martens (Eds.). Onderwijsonderzoek via het leren van leraren. Jaarboek LOOK 2012. Heerlen: Open Universiteit, LOOK.

Diepstraten, I. (2012). Beroepsbeeld leraren basisonderwijs: beroepsidentiteit? In M. Jaspers & E. Rohaan. Kansrijk. Naar een waarderende aanpak van talent. Eindhoven: Fontys Hogescholen.

Diepstraten, I., Hooijer, J., Martens, R., & Gerrichhauzen, J. (2011). Zijn leraren bereid om te leren? De leervitaliteitsindex als monitor. In I. Diepstraten, H. Wassink, S. Stijnen, R. Martens, & J. Claessen. Professionalisering van leraren op de werkplek. Jaarboek Ruud de Moor Centrum 2010. Heerlen: Open Universiteit, Ruud de Moor Centrum.

Diepstraten, I., Laat, M. de, & Wassink, H. (2011). Netwerken werkt?! In I. Diepstraten, H. Wassink, S. Stijnen, R. Martens, & J. Claessen. Professionalisering van leraren op de werkplek. Jaarboek Ruud de Moor Centrum 2010. Heerlen: Open Universiteit, Ruud de Moor Centrum.

Diepstraten, I., Vermeulen, M., & Klaeijsen, A. (2011). Professionalisering: goed geregeld? In I. Diepstraten, H. Wassink, S. Stijnen, R. Martens, & J. Claessen. Professionalisering van leraren op de werkplek. Jaarboek Ruud de Moor Centrum 2010. Heerlen: Open Universiteit, Ruud de Moor Centrum.

Diepstraten, I., Vinken, H., Nielissen, G., & Stijnen, S. (2011). Wat werkt? Eerste lessen uit de vraagsturingsprojecten 2009 en 2010. In I. Diepstraten, H. Wassink, S. Stijnen, R. Martens, & J. Claessen. Professionalisering van leraren op de werkplek. Jaarboek Ruud de Moor Centrum 2010. Heerlen: Open Universiteit, Ruud de Moor Centrum.

Diepstraten, I., Vinken, H., Wolput, B. van, Brabander, K. de, Martens, R., & J. Claessen (2011). Leraar24.nl onderzocht. In I. Diepstraten, H. Wassink, S. Stijnen, R. Martens, & J. Claessen. Professionalisering van leraren op de werkplek. Jaarboek Ruud de Moor Centrum 2010. Heerlen: Open Universiteit, Ruud de Moor Centrum.

Diepstraten, I., Wassink, H., Stijnen, S., Martens, R. & Claessen, J. (2011). Waar gaat dit jaarboek over? In I. Diepstraten, H. Wassink, S. Stijnen, R. Martens, & J. Claessen. Professionalisering van leraren op de werkplek. Jaarboek Ruud de Moor Centrum 2010. Heerlen: Open Universiteit, Ruud de Moor Centrum.

Diepstraten, I., Wassink, H., Stijnen, S., Martens, R. & Claessen, J. (2011). Conclusie: waar staan we nu? In I. Diepstraten, H. Wassink, S. Stijnen, R. Martens, & J. Claessen. Professionalisering van leraren op de werkplek. Jaarboek Ruud de Moor Centrum 2010. Heerlen: Open Universiteit, Ruud de Moor Centrum.

Diepstraten, I., Wassink, H., Stijnen, S., Martens, R. & Claessen, J. (2011). Epiloog: koers voor de toekomst. In I. Diepstraten, H. Wassink, S. Stijnen, R. Martens, & J. Claessen. Professionalisering van leraren op de werkplek. Jaarboek Ruud de Moor Centrum 2010. Heerlen: Open Universiteit, Ruud de Moor Centrum.

Martens, R., & Diepstraten, I. (2011). Het onderwijsonderzoek zelf is aan verbetering toe. In I. Diepstraten, H. Wassink, S. Stijnen, R. Martens, & J. Claessen. Professionalisering van leraren op de werkplek. Jaarboek Ruud de Moor Centrum 2010. Heerlen: Open Universiteit, Ruud de Moor Centrum.

Vinken, H. & Diepstraten, I. (2010). Conclusions: From politicization to culturalization of civic engagement. H. Vinken, Y. Nishimura, B. White & M. Deguchi (Eds.). Civic engagement in contemporary Japan. Established and emerging repertoires. New York: Springer.

Ester, P., Diepstraten, I. & Vinken, H. (2010). Is er nog generatiebesef in Nederland? In Ch. Bode & L. Consoli (red.). Oud en jong – verschillende generaties in Nederland. Nijmegen: Thijmgenootschap.

Du Bois-Reymond, M. & Diepstraten, I. (2007). Neue Lern- und Arbeitsbiographien. In Kahlert, H. & Manselt, J. (Hrsg.). Bildung und Berufsorientierung. Der Einfluss von Schule und informellen Kontexten auf die berufliche Identitätsentwicklung. Weinheim und München: Juventa Verlag, p. 207-226.

Du Bois-Reymond, M. & Diepstraten, I. (2007). Die neuen Lerner (H.8). In Du Bois-Reymond, M. Europas Neue Lerner. Ein bildungspolitischer Essay. Opladen: Barbara Budrich, p. 129-150.

Du Bois-Reymond, M. & Diepstraten, I. (2007). Ein neues kulturelles Modell (H.9). In Du Bois-Reymond, M. Europas Neue Lerner. Ein bildungspolitischer Essay. Opladen: Barbara Budrich, p. 151-166.

Diepstraten, I., Ester, P. & Vinken, H. (2000). De gemankeerde identiteit van de verloren generatie. In P. Ester, D. van Houten en B. Steijn (red.). De waan van de dag. Sociale wetenschap en de publieke zaak (79-103). Amsterdam: SISWO.

Diepstraten, I. (1995). Mens en Werk. In H. Dieteren & R. Gerritsen (red.). Bronnenboek Maatschappijleer. Alphen aan den Rijn: Samson H.D. Tjeenk Willink.

Diepstraten, I. (1994). Beschrijving van lesmethoden voor v.w.o. en h.a.v.o. In H. Dieteren & R. Gerritsen (red.). Bronnenboek Maatschappijleer. Alphen aan den Rijn: Samson H.D. Tjeenk Willink.

Diepstraten, I. (1994). Beschrijving van lesmethoden voor v.b.o. en m.a.v.o. In H. Dieteren & R. Gerritsen (red.). Bronnenboek Maatschappijleer. Alphen aan den Rijn: Samson H.D. Tjeenk Willink.

Diepstraten, I. (1994). Beschrijving van lesmethoden voor m.b.o. In H. Dieteren & R. Gerritsen (red.). Bronnenboek Maatschappijleer. Alphen aan den Rijn: Samson H.D. Tjeenk Willink.

Diepstraten, I. (1994). Etnische minderheden. In H. Dieteren & R. Gerritsen (red.). Bronnenboek Maatschappijleer. Alphen aan den Rijn: Samson H.D. Tjeenk Willink.

Articles in professional journals

Diepstraten, I. (2019). Lesgeven volgens stappenplan is schrikbeeld. Opiniestuk in Onderwijsblad, nr. 7, 1-7-2019.

Diepstraten, I. (2019). ‘Evidence based’ onderwijs is een ideologie. Gastblog in Blogcollectief Onderzoek Onderwijs 16 juli 2019: https://onderzoekonderwijs.net/2019/07/16/evidence-based-onderwijs-is-een-ideologie/.

Evers, A., Diepstraten, I., Kreijns, K. & Fasen, J. (2018). Gespreid leiderschap vraagt moed en zelfvertrouwen van schoolleiders. Meso, deel 5.3.

Beemt, A. van den & Diepstraten, I. (2013). Diversiteit in ict-gebruik in de school. Onderwijsvernieuwing 35, 49-55.

Bakx, A., Breteler, H., Diepstraten, I. & Copic, J. (2009). Onderzoek door pabo-studenten verankerd in het curriculum: succesfactoren en keerzijden. Velon Tijdschrift, 30, 1, 28-35.

Diepstraten, I. (2006). Leerloopbanen van ‘nieuwe leerders’. http://files.ictopschool.net/bestanden/kennisrotonde/artikel.pdf

Diepstraten, I. (2006). De nieuwe leerder. Trendsettende leerbiografieën in een kennissamenleving. http://elearning.surf.nl/e-learning/onderzoek/3496

Diepstraten, I. (2005). Engels op Japanse scholen in opmars. Het Onderwijsblad, 9, 21, 26-29.

Diepstraten, I. (1996). Betere leerlingenzorg door samenwerking, Uitleg. Nieuwsbrief WSNS 22 mei 1996. Den Haag: Ministerie van OC&W.

Diepstraten, I. & Dijk, P. van (1994). Maatschappijleer groeit, maar niet omdat het een makkie is. Didactief, 24, 6, 29-30.

Diepstraten, I. & Dijk, P. van (1994). Leerlingen over maatschappijleer als examenvak. Politieke en Sociale Vorming, 25, 5, 26-28.

Congres papers, lecturers, workshops

Vrieling, E., Wopereis, I., Diepstraten, I. & Bakx, A. (2019). Measuring professional growth in teacher learning groups. Conference paper: EAPRIL, Tartu, Estonia, december 2019.

Beemt, A. van den, Ketelaar, E., Diepstraten, I. & Laat, M. de (2014). Costs, rewards and social reciprocity: teachers’ motivations for networked learning. Paper presentation, 9th International Conference on Networked Learning 2014, Edinburgh

Beemt, A. van den & Diepstraten, I. (2014). Leerbiografieën: wel of niet een ict-vaardige leraar?. Paper presentation. ORD 2014, Groningen.

Beemt, A. van den & Diepstraten, I. (2014). Leerbiografieën: De ontwikkeling van ict gebruik onder leraren in beeld gebracht. Paper presentation. VELON 2014, Zwolle.

Assano, T., Vinken, H. & Diepstraten, I. (2013). Youth, identity and participation. Session proposal approved at the 18th ISA World Sociology Congress 2014, Yokohama, Japan.

Diepstraten, I. (2013). Het belang van anderen in je leerverhaal. Workshop Congres Haagse Hogeschool, november 2013, Den Haag.

Beemt, A. van den & Diepstraten, I. (2013). Learning biographies as a means for teacher professionalisation on ict use. Paper Earli 2013, München.

Evers, A., Diepstraten, I. & Hooijer, J. (2013). Leraren leren. Paper ORD 2013, Brussel.

Diepstraten, I. (2012). Leraren leren. Lecture AOb-congres Meesterlijk Onderwijs, 27-29 september 2012, Utrecht.

Diepstraten, I. (2012). Skype-lezing and discussant on Hypes in onderwijsvernieuwin. Tilburg: Fontys Hogeschool Kind & Educatie.

Diepstraten, I., Vinken, H., Wolput, B. van, & Brabander, K. de (2011). Competenties, professionaliseringsactiviteiten, schoolklimaat en Leraar24. Paper Onderwijs Research Dagen, 8-10 juni, Maastricht.

Diepstraten, I. (2010). Invited key note speaker University of Halle-Wittenberg. Congress ‘(Re)production of equality in Bildung’, october 2010, Halle, Germany.

Diepstraten, I. (2010). Workshop: je leerbiografie in kaart. Congres Loopbaanleren, Fontys Lerarenopleiding Tilburg, april 2010, Tilburg, the Netherlands.

Diepstraten, I. (2009). Moet het hbo andere jongeren verwachten en hierop reageren? Paper and workshop for Hogeschool Rotterdam, november 2009, Rotterdam, the Netherlands.

Diepstraten, I. (2009). Loopbaanleren en lerarenopleiding. Paper and workshop for Fontys Lerarenopleiding Tilburg, november 2009, Tilburg, the Netherlands.

Diepstraten, I. (2009). Jongeren en onderwijsvernieuwing in het hbo. Paper and workshop for Saxion Hogescholen, july 2009, Deventer, the Netherlands.

Diepstraten, I. (2009). Wat verwachten jongeren van ICT in het hoger onderwijs? Paper presented at seminar Wetenschappelijke Technologie Raad, june 2009, Utrecht, the Netherlands.

Diepstraten, I. (2009). Schools, youth and career. Good practices. Paper presented at Europa Lernt, international conference, march 2009, Berlin, Germany.

Diepstraten, I. (2008). Masterclass nieuwe leerders op de werkvloer. Paper and workshop for Masterclass Career Development, december 2008, Utrecht, the Netherlands.

Diepstraten, I. (2008). De nieuwe leerder in een schoolgebouw. Paper presented at Staro Congress, Nederlandse Architecten Bond, november 2008, Vught, the Netherlands.

Diepstraten, I. (2008). Bedrijfsopleidingen: levenslang leren en de keuzebiografie van nieuwe generaties. Paper presented at Corporate Universities Congress, november 2008, Delft, the Netherlands.

Diepstraten, I. (2008). Wat leren we van jongeren en hun levensloop? Paper presented at the Congress Leren loopbaan Leven, Europa Lernt, national conference, november 2008, Tilburg, the Netherlands.

Diepstraten, I. (2008). Leren bekeken vanuit de levensloop. Paper presented at Hogeschool Windesheim, june 2008, Zwolle, the Netherlands.

Diepstraten, I. (2007). Life course orientations of young people. Presentation and panel discussion Melbourne University, Melbourne, Australia.

Diepstraten, I. (2007). ICT investeringen bezien vanuit het biografisch perspectief van huidige jongeren. Paper and panel discussion presented at SURF-seminar, september 2007, Utrecht, the Netherlands.

Diepstraten, I. (2006). De nieuwe leerder. Paper presented at SURF-Onderwijsdagen, Utrecht, the Netherlands.

Diepstraten, I. (2006). De nieuwe leerder. Paper presented at NHTV-congres, oktober 2006, Breda, the Netherlands.

Diepstraten, I. (2006). De nieuwe leerder. Paper presented at Roma-congres, june 2006, Arnhem, the Netherlands.

Diepstraten, I. (2002). Young people and historical consciousness: function and mechanisms. Paper presented at the 15th ISA World Congress of Sociology (RC-34), Brisbane, Australia.

Diepstraten, I., Ester, P. & Vinken, H. (2000). Collective Memories, Personal Biographies, and the New Millennium. Historical and personal correlates of Dutch people’s ideals and anxieties for the 21st century. An empirical investigation. Paper presented at the 23rd Annual Scientific Meeting of the ISPP, Seattle, USA.

Diepstraten, I., Ester, P. & Vinken, H. (1999). De verloren generatie is dood. Lang leve de verloren generatie! Paper gepresenteerd in de sessie ‘Generaties’ op de NVMC-voorjaarsconferentie ‘De waan van de dag’, Utrecht, Nederland, april 1999.

Diepstraten, I., Ester, P. & Vinken, H. (1998). Debating generations. Mutual images of generations in the Netherlands. Paper presented at the 14th ISA World Congress of Sociology (RC-34), Montreal, Canada.

Popular media: interviews, debate, panel discussions

Diepstraten, I. (2015). Waar blijft de Nieuwe Hogeschool? Interview in Folia Magazine, nr. 23, 23/03/2015

Diepstraten, I. (2012). Nederlandse mannen flirten niet! Interview Radio 1 BNN programma Lust, 8 april 2012. http://www.radio1.nl/items/51302-nederlandse-mannen-flirten-niet

Diepstraten, I. (2012). Doen jongeren het slechter dan hun ouders? Interview in Financieel Dagblad, January 2012.

Diepstraten, I. (2012). Dolend door het leven. Dertigersdip. Interview in Viva, 38, 2012.

Diepstraten, I. (2011). Het onderwijs laat zich op sleeptouw nemen door hypes. Interview Emmanuel Naaijkens, 28 januari 2011 www.onderwijsbrabant.nl

Diepstraten, I. (2010). Keynote and discussant ‘Generations’, Universiteit van Amsterdam. Amsterdam: SPUI25.

Diepstraten, I. (2010). ‘Meeste jongeren leiden aan keuzestress’. Interview Merel Straathof in Het Parool, 30 november 2010.

Diepstraten, I. (2007). Het gaat om met wie je leert’. Interview Anja Vink in NRC Handelsblad van 8 december 2007.

Research reports on education

Diepstraten, I., Aerts, E. van, Swaans, R. (2012). Cultuurwerkplaats Fontys Hogeschool Kind & Educatie. Utrecht: Cultuurnetwerk Nederland.

Diepstraten, I. (2012). Cocreatie van kennisdossiers. Heerlen: Open Universiteit, LOOK.

Nijland, F., Kruif, R. de & Diepstraten, I. (2012). Inspireren tot leren. Heerlen: Open Universiteit, LOOK.

Diepstraten, I., Vinken, H., Wolput, B. van, & Brabander, K. de (2012). Competenties, professionaliseringsactiviteiten, schoolklimaat en Leraar24. Leraar24 rapportenreeks nummer 22. Heerlen: Open Universiteit, Ruud de Moor Centrum.

Diepstraten, I. (2007). Analyse- en adviesrapporten Internationalisering Hogeschool Domstad.

Diepstraten, I. (red.) (2007). Beleidsplan Internationalisering Fontys Pabo’s. Tilburg: Fontys Pabo’s.

Diepstraten, I. (red.) (2007). Beroepsbeeld Fontys Pabo’s. Tilburg: Fontys Pabo’s.

Diepstraten, I. (red.) (2006). De leraar als onderzoeker bij Fontys Pabo Tilburg. Tilburg: Fontys Pabo Tilburg.

Diepstraten, I. (red.) (2006). Reflecteren bij Fontys Pabo Tilburg. Tilburg: Fontys Pabo Tilburg.

Diepstraten, I. (2001). Historisch besef en collectieve identiteit als sociale praktijk. Tilburg: Fontys Hogescholen.

Diepstraten, I. (1999). Back into the future? Kritiekpunten op en adviezen over het huidige geschiedenisonderwijs belicht. Masterthesis History Education. Tilburg: Fontys Hogescholen.

Diepstraten, I., Louwes, W. & Pluym, J. van der (1998). Eindevaluatie ‘Techniek in het primair onderwijs’. Tilburg: IVA.

Diepstraten, I. & Louwes, W. (1997). Inventarisatie onderwijs in beroeps- en bedrijfsethiek. Tilburg: IVA.

Pluym, J. van der & Diepstraten, I. (1996). Resultaten van de WSNS-monitor voor het schooljaar 1994/1995. Den Bosch: Procesmanagement Weer Samen Naar School.

Pluym, J. van der & Diepstraten, I. (1996). Rekenwijzer voor de berekening en bestedingen van zorgbudgetten (in fre’s) in het samenwerkingsverband.Tilburg: IVA.

Diepstraten, I., Freriks, W. & Vermeulen, M. (1996). Onderzoek naar de werking van de kennisketen. Tilburg: IVA in opdracht van VerkenningsCommissie OnderwijsOnderzoek.

Diepstraten, I., Louwes, W. & Kerkhoff, A. (1996). Eindhovense scholen en instellingen over de notitie ‘Hoofdlijnen lokaal onderwijsachterstandenbeleid’. Tilburg: IVA.

Diepstraten, I. (1995). Meer handen in de klas. Onderwijsassistentie en aanverwante takenpakketten. Den Bosch: Procesmanagement Weer Samen Naar School.

Pluym, J. van der & Diepstraten, I. (1995). Terugrapportage WSNS-monitor over het schooljaar 1993/1994. Den Bosch: Procesmanagement Weer Samen Naar School.

Diepstraten, I. (1995). Analyse van het zorgniveau in het samenwerkingsverband. Eindhoven: DOBA.

Buist, D. e.a., (1995). Het FBS. Van plan naar aanpak. Amsterdam: Regioplan Onderwijs en Arbeidsmarkt.

Diepstraten, I., Raaijmakers, N. & Oosterhuis, J. (1995). Van klacht naar kracht: een (onderdeel van het) handboek leeftijdsbewustpersoneelsbeleid. Een versie primair onderwijs en een versie voortgezet onderwijs. Utrecht: Forum Vitaal Leraarschap.

Diepstraten, I., Raaijmakers, N. & Oosterhuis, J. (1995). Leeftijdsbewustpersoneelsbeleid op het Eckartcollege. Tilburg: IVA.

Pluym, J. van der & Diepstraten, I. (1994). Recente ontwikkelingen binnen Weer Samen Naar School, resultaten van de documentenanalyse van de zorgplannen 1994/1995 en een bronnenboek met nieuwe ideeën. Den Bosch: Procesmanagement Weer Samen Naar School.

Pluym, J. van der & Diepstraten, I. (1994). Terugrapportage WSNS-monitor over het schooljaar 1992/1993. Den Bosch: Procesmanagement Weer Samen Naar School.

Pluym, J. van der & Diepstraten, I. (1994). Onderzoek naar wachtlijsten in het speciaal onderwijs. Den Bosch: Procesmanagement Weer Samen Naar School.

Diepstraten, I. & Fennis, K. (1993). Het gebruik en de definiëring van basisbegrippen in de eindtermen maatschappijleer. Rapport voor de Structuurcommissie Eindexamen Maatschappijleer. Tilburg: SEM.

Research reports on youth and generations

Diepstraten, I., Ester, P. & Vinken, H. (1999). Een vooruitziende blik. Verwachtingen van Nederlanders voor de éénentwintigste eeuw en hun herinneringen aan de twintigste eeuw. De CentERdata Millennium Enquête. Tilburg: Globus/KUB.

Junger, M., Vinken, H., Laan, A. van der, Diepstraten, I. & Akker, P. van den (1998). Jongeren en risicogedrag. Definities, trends en factoren. Den Haag: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Commissie Jeugdonderzoek.

Akker, P. van den, Diepstraten, I. & Vinken, H. (1997). Jongeren en risicogedrag. Een inventarisatie van theorie en onderzoek over invloeden van gezin en directe omgeving, school en werk, jeugdcultuur, vrije tijd en persoonlijkheid. Tilburg: IVA.

Diepstraten, I., Ester, P. & Vinken, H. (1996). Het verdriet der generaties. De GPD generatie-enquête. Tilburg: IVA.

Quality management reports

Diepstraten, I., Montfort, E. van, Bakx, A. (2008). Zelfevaluatie Fontys Pabo Tilburg. Tilburg: Fontys Pabo Tilburg.

Diepstraten, I. (2006). Handboek kwaliteit Fontys Pabo Tilburg. Tilburg: Fontys Pabo Tilburg.

Diepstraten, I., Eijnden, M. van den & Montfort, E. van (2001). Zelfevaluatie Fontys Pabo Tilburg. Tilburg: Fontys Pabo Tilburg.

Diepstraten, I. & Zagers, M. (2000). Zelfevaluatie KVHBO. Tilburg: Fontys Pabo Tilburg.


 

Schuiven naar boven