Publications on social studies and history

Books

Dieteren, H., Gerritsen, R. & Diepstraten, I. (Eds), (1994). Bronnenboek Maatschappijleer. Alphen aan den Rijn: Samson H.D. Tjeenk Willink.

Chapters in scientific books on social studies, history

Diepstraten, I. (1995). Mens en Werk. In H. Dieteren & R. Gerritsen (red.). Bronnenboek Maatschappijleer. Alphen aan den Rijn: Samson H.D. Tjeenk Willink.

Diepstraten, I. (1994). Beschrijving van lesmethoden voor v.w.o. en h.a.v.o. In H. Dieteren & R. Gerritsen (red.). Bronnenboek Maatschappijleer. Alphen aan den Rijn: Samson H.D. Tjeenk Willink.

Diepstraten, I. (1994). Beschrijving van lesmethoden voor v.b.o. en m.a.v.o. In H. Dieteren & R. Gerritsen (red.). Bronnenboek Maatschappijleer. Alphen aan den Rijn: Samson H.D. Tjeenk Willink.

Diepstraten, I. (1994). Beschrijving van lesmethoden voor m.b.o. In H. Dieteren & R. Gerritsen (red.). Bronnenboek Maatschappijleer. Alphen aan den Rijn: Samson H.D. Tjeenk Willink.

Diepstraten, I. (1994). Etnische minderheden. In H. Dieteren & R. Gerritsen (red.). Bronnenboek Maatschappijleer. Alphen aan den Rijn: Samson H.D. Tjeenk Willink.

Articles in professional journals

Diepstraten, I. & Dijk, P. van (1994). Maatschappijleer groeit, maar niet omdat het een makkie is. Didactief, 24, 6, 29-30.

Diepstraten, I. & Dijk, P. van (1994). Leerlingen over maatschappijleer als examenvak. Politieke en Sociale Vorming, 25, 5, 26-28.

Congres papers, lecturers, workshops

Diepstraten, I. (2000-2019). Lecturers on culture. Tilburg: Fontys University.

Diepstraten, I. (2000-2019). Lecturers on history didactics. Tilburg: Fontys University.

Diepstraten, I. (2002). Young people and historical consciousness: function and mechanisms. Paper presented at the 15th ISA World Congress of Sociology (RC-34), Brisbane, Australia.

Diepstraten, I., Ester, P. & Vinken, H. (2000). Collective Memories, Personal Biographies, and the New Millennium. Historical and personal correlates of Dutch people’s ideals and anxieties for the 21st century. An empirical investigation. Paper presented at the 23rd Annual Scientific Meeting of the ISPP, Seattle, USA.

Research reports

Diepstraten, I. (2001). Historisch besef en collectieve identiteit als sociale praktijk. Tilburg: Fontys Hogescholen.

Diepstraten, I. (1999). Back into the future? Kritiekpunten op en adviezen over het huidige geschiedenisonderwijs belicht. Masterthesis History Education. Tilburg: Fontys Hogescholen. Download pdf

Diepstraten, I., Ester, P. & Vinken, H. (1999). Een vooruitziende blik. Verwachtingen van Nederlanders voor de éénentwintigste eeuw en hun herinneringen aan de twintigste eeuw. De CentERdata Millennium Enquête. Tilburg: Globus/KUB. Download pdf

Diepstraten, I. & Fennis, K. (1993). Het gebruik en de definiëring van basisbegrippen in de eindtermen maatschappijleer. Rapport voor de Structuurcommissie Eindexamen Maatschappijleer. Tilburg: SEM.

Schuiven naar boven