Fascinations

Dans en muziek hebben geen verder verhaal nodig maar vertellen voor mij het verhaal van het leven zelf.

Als ik terugkijk op verhalen, romans, films die mij boeiden, dan is een rode draad zichtbaar die ver in mijn biografie teruggaat . Steeds gaat het om verhalen waarin de verstrengeling tusen biografie en historie zichtbaar wordt. Levensverhalen waarin mensen hun plaats zoeken in een veranderende of onbekende omgeving. Mensen van verschillende generaties, mijn eigen generatiegenoten in het bijzonder. De omgevingen zijn steeds realistisch: de verhalen spelen zich af in een concrete en herkenbare plaats en tijd. Het zijn vooral verhalen vanaf de jaren tachtig in Berlijn en Oost-Europa, Japan en de Engelstalige gebieden Canada, USA, Asia Pacific. Verhalen lezen en schrijven geven ook meer zicht op mijn eigen leven. Verhalen werken helend en geven weer grip op hoe verder te gaan.

Deze rode draad is ook in mijn professionele werk steeds zichtbaarder geworden. Ik onderzoek levensverhalen van mensen die afwijken van het pad, dat voor hun generatie, herkomst en gender als standaard wordt gezien. Wat zijn sleutelkenmerken in hun biografie? Hoe krijgt hun leren vorm binnen de omgeving waarin zij verkeren en de sociale relaties die zij aangaan? Ik ben vooral gefascineerd door verhalen waarin persoonlijke veranderingen samenvallen met historisch-maatschappelijke veranderingen. Het is mooi werk om anderen deelgenoot te laten worden van dit soort bijzondere verhalen.

De stad Berlijn blijft mij al sinds de jaren 80 fascineren en is verbonden met voor mij persoonlijk belangrijke gebeurtenissen. Duitse romans en films die zich afspelen in de periode van de (nadagen van) Berlijnse Muur zijn onmisbaar geweest voor mijn kennis en gevoelens over die stad. En vanuit Berlijn ben ik steeds meer alle uithoeken van Oost-Europa afgegaan, op zoek naar verhalen uit de tijd van de Koude Oorlog en de nasleep daarvan.

Als kind wilde ik ontdekkingsreiziger worden en droomde ik over ‘pionieren’ in gebieden als Canada, USA en Asia Pacific. Wat een voorrecht deze gebieden ook daadwerkelijk te mogen verkennen. Daar heb ik ook mijn passie voor de bergen ontwikkeld. Romans die zich daar afspelen zijn dan ook voor mij de perfecte escape als ik niet in die gebieden ben. Vooral romans waarin mensen al rondreizend of bergen beklimmend hun levensverhaal opnieuw schrijven.

Japan is een wonderlijk land waar ik meerdere malen voor langere tijd woon en werk. Moderne romans uit of zich afspelend in Japan hebben me misschien nog wel het meest geholpen mijn eigen plek in die samenleving te vinden. Tegelijk hebben ze meer inzicht in mijn eigen leven gegeven en duidelijk gemaakt waar ik zelf thuishoor.

 

Schuiven naar boven